THESIS TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS NG MGA KABATAAN

Walang o ni hindi man daw sumagi sa dalawampung kababaihan na ipalaglag ang kanilang nasa sinapupunan. Maayos ba ang iyong pagbubuntis? Samakatwid, naniniwala ako na ang pagtatalakay sa usaping sekswal ay isa pa ring mabisang paraan upang ang kabataan ay maging responsable sa kanilang mga gawa. Hiv human immunodeficiency virus – ang hiv ay ang virus na siyang nagdudulot ng sakit na aids o acquired Immunodeficiency syndrome na nakukuha sa hindi-ligtas na pakikipagtalik. Mararanasandin ng mga ina ang matakot sa mga reaksyon ng ibang tao, at ang pisikal na paghihirap na mararanasan nila sa panahon ng pagpapaanak. Thesis sa maagang pag aasawa 1:

O d kaya’y kaibigan napagdaanan na nila ito. Kadalasan ay nagpapalaglag ng sanggol ang mga maagang nabuntis dahil sa ayaw niyangdanasin ang mga pagbabagong maaaring maganap sa kanila. Malaki ang naging epekto ng pre-marital sex, kasama na dito ang maagangpagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magigingd a h i l a n n g p a g l a g a n a p n g k a h i r a p a n. Layunin din nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan: Kailanganisaalang-alang ang edad, timbang at taas ng babaeng buntis. Ngunit sino-sino nga ba ang may kasalanan sa mga kaganapang ito?

Dahil sa hindi handang katawan at kakulangan sa kaalaman ng kabataang ina malaki ang posibilidad na magkaroon ng premature birth, at iba pang komplikasyon s pisikal at mental.

thesis tungkol sa maagang pagbubuntis ng mga kabataan

Huwag magpakita ng motibo sa lalaki upang hindi ka madala sa kapahamakan. Teen mothers are more disadvantaged, on average, than their same-age counterparts. Ang mga dalagang ina ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral, lalo na sa hayskul.

thesis tungkol sa maagang pagbubuntis ng mga kabataan

Veterans Village Ipil Zambo. Maagang pag aasawa analysis essay rights and responsibility essays. Ayon pa rin sa WHO, ang maging dalagang ina sa isang industriyalisadong bansa ay isang disadvantage dahil ito ay maaring makaapekto sa pag-aaral.

Ang n ay mangyayari sabuwan ng Pebrero sapat upang makagawa survey at makabuo ng konklusyon. Marami sa kanila ay may nutritional deficiencies at walang access sa maayos na health care.

  DISSERTATION RMI RSA

Ang pag-aaral ay gagawin sa tarlac na kung saan doon naninirahan Ang aming mapapagtanungan. May hindi mabuting naidudulot ang maagang pagbubuntis sa pamilya ng babaeng maagang nagdalang-tao. Dahil dito, malawakang kampanya ang ginagawa ng mga gobyerno upang ibaba ang bilang ng kaso ng teenage pregnancy.

Log In Sign Up. Ngunit, marami sa kanila ang tuluyan nang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho.

Sa katunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa19 ang edad. Dahil dito, hindi nagagabayan ng mga magulang ang mga anak lalo na sa panahon ng puberty kung kailan ang mga kabataan ay likas na interesado sa mga bagay na patungkol sa sex.

Honeymoon in Aegean Islands Tour Category: Help Center Find new research papers in: Paraan ng pagpili ng kalahok Kumuha kami ng 50 na babae na nakaranas ng pagbubuntis ng maaga. Sa isang bansang higit ang pagpapahalaga sa moralidad ng kababaihan at nakatali sa mga aral at doktrina ng simbahang katolika, di nga bat nakakapangamba ang paglaki ng bilang ng mga batang ina at magulang na humahantong sa paglaki ng populasyon at ang tinuturong puno’t dulo nito ay ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa maagang pakikipag talik.

Ayon sa nasabing artikulo, angpagkikipaghalikan ay hindi mapipigilan kung ikaw ay nasa isang relasyon.

Maagang Pagbubuntis by Cai Roa on Prezi

Dumagdag pa rito ang paglaganap ng mga media materials gaya ng programa sa telebisyon, pelikula, at magasin na may temang sex. Dahil wala pa sa hustong gulang, karamihan sa mga kabataangmaagang nabubuntis ay hindi nagpapakasal.

Ngunit sa lahat ng ito, pinakamahalaga pa rin na maipakita ng mga magulang ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Na ang pag- asa ng bayan ay di mga pabigat ng bayan. Ang kalungkutan at problemang pinansyal ay maaring magdulot sa isang batang ina na masangkot sa hindi kaaya-ayang mga relasyon. Malabata births ay iniuugnay sa mga mas mababang taunang kita para sa mga ina, ang 80 porsiyento ng mga kanino tuluyang umaasa sa welfare.

  HOMEWORK 2.2 MONGODB JAVA

Gayon paman, napag- alaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis, at ang mga nag-aaral at nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan.

Kung saan ito ang nagiging simula ng isang indibidwal.

Thesis sa maagang pag aasawa

At sa huli, lahat ng ito ay babagsak pa din sa iyong kapabayaan. Mga batang babae ay madalas tingin ng kontraseptibo alinmanng condom ‘ng tableta’ o at may maliit na kaalaman tungkol sa ibang mgaparaan.

Pagkaraan ng ilangbuwan ng pagsasama nila Wilma at Ace, ang kanyang nobyo, ay nagbunga ang kanilangpagmamahalan at si Wilma ay nabuntis sa edad na labimpito. Magbabago rin anglifestyle ng tinedyer upang mabigyan ng maayos na kalusugan ang batang dinadala niya. Marami sa kanila ay may nutritional deficiencies at walang access sa maayos na babae.

In the United States, seven in 10 teen mothers complete maafang school, but they are lesslikely to go to college when compared to women who delay childbearing. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamalaking epekto ay mangyayari sa ina at sa kanyang dinadala.

Pinatunayan ssa ng World Bank at sinabing ang Pilipinas ay isasa mga bansang may pinakamaraming bilang ng mga batang ina.